Demografia Wrocławia 2014

Bardzo często istnieje potrzeba zestawienia jakiegoś zjawiska we Wrocławiu z danymi o tym, ilu ludzi mieszka na danym obszarze. Dane demograficzne można pobrać z systemu informacji przestrzennej Wrocławia — mapy demograficznej.

Znajdziemy tam 579 obszarów, do każdego przypisana populacja z podziałem na wiek. Można te dane dość łatwo zaznaczyć, ułożyć w tabelę i wyeksportować jako CSV. Niestety, nie da się wyeksportować w wygodny sposób danych geograficznych o obszarach. Znamy jedynie numery rejonów statystycznych GUS do których są przyporządkowane. Rejony statystyczne pochodzą z systemu BREC rejestru TERYT zebranego przez GUS. Ostatni raz system ten był aktualizowany w 2011 roku.

Dane z systemu BREC dostępne są przez portal realizujący europejską dyrektywę INSPIRE dot. danych GIS. Link do archiwum ZIP zawierającym shapefiles (SHP) z rejonami statystycznymi systemu BREC w projekcji EPSG:2180 znajdziecie tutaj.

Naszym celem jest posiadanie jednolitego zbioru zawierającego zarówno obszary jak i dane demograficzne. Taki zbiór danych, w projekcji EPSG:4326 udostępniam w serwisie CartoDB jak również w postaci noty publikacyjnej w portalu Research Gate: DOI: 10.13140/RG.2.1.3848.2967·

Zbiór zawiera wiersze z następującymi danymi:
  • nr rejonu statystycznego
  • liczbę zameldowanych osób w tym rejonie
  • gęstość zaludnienia w tym rejonie
  • liczbę zameldowanych osób w tym rejonie w podziale wedle wieku: 0–2, 3–6, 7–12, 13–15, 16–18, 19–24, 25–34, 35–44, (45–59 dla kobiet / 45–64 dla mężczyzn), (od 60 dla kobiet / 65 dla mężczyzn do 79) i od 80 lat w górę
  • zapisany w formie WKT obszar geograficzny tego rejonu — wielokąt (POLYGON) w projekcji EPSG:4326 najpopularniejszej w globalnych narzędziach mapowych w sieci

Fiszka danych

Data: Apr 25, 2014

Nazwa: Demografia Wrocławia 2014 wg. rejonów BREC

Źródło: GUS, Geoportal Wrocław

Adres: https://niedakh.carto.com/tables/demografia_wroclawia_2014_wg_rejonow_brec_2011/public/map

Pozostałe zbiory danych

Wrocławski Budżet Obywatelski - projekty i głosy

Dane o mobilności rowerowej dla Wrocławia

Dane o mobilności komunikacją zbiorową dla Wrocławia

Demografia Wrocławia 2014

Geoportal i Wrocław Open Data