Geoportal i Wrocław Open Data

Portal Open Data

Jednym z dwóch źródeł danych udostępnianych przez urząd jest portal Open Data - znaleźć tam można wiele użytecznych danych dot. m.in. napełnień parkingów czy zarejestrowanych stowarzyszeń. Wiele odnośników do danych referencyjnych z naszej strony prowadzi również do tego portalu.

Geoportal

Geoportal udostępniany przez Biuro Rozwoju Wrocławia oferuje dwa rodzaje danych:

  • podkłady mapowe - ortofotomapy, MPZP, hałas itd. itp. dostępne najczęściej w formacie WMS
  • zbiory danych - np. wszystkie ulice i adresy w mieście, granice osiedli Wrocławia, itd.
  • punkty zainteresowania - m.in. dane o przedszkolach, szkołach, domach kultury itd. - wymagają czasem scrapowania ręcznego, ale można je łatwo odnieść dzięki ID ulicy do ewidencji ulic i adresów udostępnionych jako plik GML, zawierają też dodatkowo wiele metadanych. Dostępne jest również REST API.

Fiszka danych

Data: Apr 25, 2014

Nazwa: Dane dostępne na stronach Urzędu Miasta

Źródło: UM Wrocław, BRW

Adres:

Pozostałe zbiory danych

Wrocławski Budżet Obywatelski - projekty i głosy

Dane o mobilności rowerowej dla Wrocławia

Dane o mobilności komunikacją zbiorową dla Wrocławia

Demografia Wrocławia 2014

Geoportal i Wrocław Open Data