Dane o mobilności komunikacją zbiorową dla Wrocławia

W ramach danych dot. ruchu komunikacją zbiorową we Wrocławiu udostępnione zostają trzy zestawy zbiorów dla roku 2016:

 • dane z systemu pozycyjnego pojazdów MPK z API aplikacji iMPK
 • wyszukiwania z jakdojade.pl uzupełnione o proponowane trasy jazdy z opentripplanera
 • rozkłady w formacie GTFS
 • poziom napełnienia autobusów

Pozycje MPK

Dane dot. pozycji MPK to dwa pliki CSV - pierwszy 20161014.csv.gz opisuje ruch w dniu 14 października 2016, zaś drugi 20161008-20161023.csv.gz - ruch od północy w sobotę 8.10.2016 do 23:59 w niedzielę 23.10.2016. Są to unikatowe odczyty z systemu pozycyjnego, zbierane co 10 sekund (system aktualizuje się co ok. 15 sekund). Tabele te zawierają następujące pola:

 • closestStop - nr słupka przystanku do którego jedzie aktualnie autobus/tramwaj (zgodny z numeracją stops.txt z GTFS)
 • course - nr/id kursu, para kurs+data są unikatowe
 • delay - opóźnienie nabrane od ostatniego przystanku, innymi słowy spóźnienie do nast. przystanku w microsekundach
 • line - linia
 • timestamp - czas pobrania pomiaru pozycji
 • vehiclecode - nr boczny taboru
 • direction - kierunek, dokladnie nr słupka ostatniego przystanku na kursie
 • type - typ bus/tram
 • latlon - punkt w którym znajduje się dany tabor

GTFS

Sam opis formatu definiuje specyfikacja formatu GTFS. Aktualna wersja rozkładu wrocławskiej komunikacji zbiorowej w formacie GTFS dostępna jest na serwerach Wrocław Open Data. Niestety z najnowszej wersji usunięto kształty tras, dlatego załączamy starszą wersję pliku GTFS - 20160229-wroclaw.gtfs.zip - który zawiera plik shapes.txt definiujący trasy dla każdej z linii.

Wyszukiwania jakdojade.pl i estymacja tras w odpowiedzi

Uzyskaliśmy dzięki współpracy z Koduj dla Polski - próbkę 10 tyś. wyszukiwań z portalu jakdojade.pl dla losowego dnia - 11 maja 2015 - znajdują się one w pliku jakdojade-searches.csv, w którym znajdziemy tabele:

 • cartodb_id, the_geom - pola z cartodb, można zignorować
 • date - data/godzina wyszukiwania
 • end/start_lon/lat - współrzędne geograficzne źródła i celu w formacie WGS84, SRID=3426

Dane te uzupełniliśmy prognozami przejazdów komunikacją zbiorową wygenerowanymi na bazie danych z wrocławskiego rozkładu GTFS oraz topografi ulic z OpenStreetMap. Niestety nie mieliśmy danych o rozkładach kolejowych w formacie GTFS dlatego - o ile wyszukiwania z jakdojade.pl zawierają wyszukiwania połączeń koleją aglomeracyjną, tak niestety nasze prognozy ich nie dostarczają. Prognozy wykonane planerem OpenTripPlannera znajdują się w pliku jakdojade-opentripplanner.json.gz - w kolejności wedle czasu wyszukiwania z pliku jakdojade-searches.csv.

Fiszka danych

Data: Dec 3, 2016

Nazwa: Wrocławski Rower Miejski, Cycling Challenge

Źródło: UM Wrocław

Adres: http://iron.engine.kdm.wcss.pl:55580/datathon/mpk/

Pozostałe zbiory danych

Wrocławski Budżet Obywatelski - projekty i głosy

Dane o mobilności rowerowej dla Wrocławia

Dane o mobilności komunikacją zbiorową dla Wrocławia

Demografia Wrocławia 2014

Geoportal i Wrocław Open Data