Dane o mobilności rowerowej dla Wrocławia

W ramach danych dot. ruchu rowerowego we Wrocławiu udostępnione zostają trzy zestawy zbiorów dla roku 2016:

 • dane dot. wypożyczeń rowerów z Wrocławskiego Roweru Miejskieg
 • pozycje stacji
 • najkrótsze rowerowe trasy między stacjami wedle Google
 • metadane oraz trasy przejazdów Cycling Challenge z Wrocławia

Dane dot. wypożyczeń

Dane dot wypożyczeń zawierają zrzut bazy mySQL-owej - all_trips.16.12.15.sql.gz - z dwoma tabelami:

 • nextbike - zawierającej dane o wypożyczeniach
 • station - zawierającej dane o stacjach

Tabela nextbike zawiera pola:

 • uid - id wypozyczenia
 • bike_name - id roweru
 • start/end_time - moment wypożyczenia/zwrotu
 • start/end_place_id - id stacji wypożyczenia/zwrotu zgodne z polem stat_id w tabeli station
 • cust_id - zrandomizowany id przydzielony unikatowym userom

Tabela station zawiera pola

 • stat_id - id stacji
 • stat_num - numer stacji
 • stat_num-5900 da nam liczbe porządkową z następnego zbioru</li>
 • adres - słowny adres/nazwa stacji

Pozycje stacji oraz najkrótsze trasy

Pozycje stacji pochodzą z portal Wrocław Open Data - plik 20160405-transport_stacje_WRM.xls - i zawierają kolumny:

 • LP - numer porzadkowy stacji
 • pole LP odpowiada wartości stat_num z tabeli station po operacji (stat_num-5900)</li>
 • System - nazwa miasta ("Wrocław")
 • Lokalizacja - słowna lokalizacja
 • Szerokość geograficzna
 • Długość geograficzna

Najkrótsze trasy zawarte są w skompresowanym pliku JSON - 20160405-stacje-WRM-odleglosci-rowerem.json - zawiera on obiekt (słownik)</li> który dla każdej pary numerów porządkowych stacji z pliku 20160405-transport_stacje_WRM.xls dostarczają odpowiedź z Google Maps API - obiekt JSON z danymi o trasie rowerem.

Cycling Challenge

Dane dot European Cycling Challenge - składają się z dwóch skompresowanych plików CSV:

 • CyclingChallenge_metadata.csv.gz - zawierającej metadane o użytkownikach
 • CyclingChallenge_trips.csv.gz - zawierającej dane o podróżach

Metadane w Cycling Challenge to następujące kolumny:

 • TripID - id rejestrowanej podróży
 • TimeStamp - czas trwania podróży
 • Start DT - czas rozpoczęcia podróży
 • Distance - przejechany dystans
 • ECC
 • AvgSpeed - średnia prędkość
 • TrackType
 • Sex - płeć
 • Year - rok urodzenia
 • Profession - zawód
 • Frequent User
 • ZIP - kod pocztowy
 • Source - sposób kolekcjonowania danych o trasie
 • TypeOfBike - rodzaj roweru
 • TipeOfTrip - cel podróży

Dane o podróżach zawarte są w tabeli jako kolejne odczyty pozycji GPS:

 • TripID - id podróży jak w metadanych
 • TimeStamp - czas pobrania pomiaru GPS
 • Latitude, Longitude - pozycja
 • Altitude - wysokość terenu
 • Distance - przejechany dystans od poprzedniego pomiaru w danej podróży
 • Speed - prędkość w stosunku do poprzedniego punktu
 • Type - typ pomiaru: start (początkowy), mid (środkowy), end (końcowy)

Fiszka danych

Data: Dec 3, 2016

Nazwa: Wrocławski Rower Miejski, Cycling Challenge

Źródło: UM Wrocław

Adres: http://iron.engine.kdm.wcss.pl:55580/datathon/nextbike/

Pozostałe zbiory danych

Wrocławski Budżet Obywatelski - projekty i głosy

Dane o mobilności rowerowej dla Wrocławia

Dane o mobilności komunikacją zbiorową dla Wrocławia

Demografia Wrocławia 2014

Geoportal i Wrocław Open Data