Wrocławski Budżet Obywatelski - projekty i głosy

W ramach danych dot. Wrocławskiego budżetu obywatelskiego udostępnione zostają dwa zestawy zbiorów:

  • informacje o projektach zgłoszonych do WBO w latach 2014, 2015 i 2016
  • informacje o głosach oddanych w WBO w latach 2015 i 2016

Dane projektów

Informacje o projektach zgłoszonych do WBO - o nazwie 2016-12-03-projects-wbo201X.json.gz, gdzie X = 4,5,6 - zebrane są w skompresowanych plikach w formacie JSON i dotyczą odpowiednio 2014, 2015 i 2016. Format każdego z tych pików to obiekt lub jak kto woli słownik w którym kluczami są nr projektów zaś wartość dla danego klucza to kolejny obiekt (słownik) o następujących polach:

status string
czy projekt został dopuszczony do głosowania - i jeśli został - czy wygrał czy nie
category string
kategoria projektu np. piesze/rowerow
votes int
liczba głosów oddanych na projekt (null jeśli nie dopuszczony do głosowania)
attachments list[string]
linki do załączników projektu, pełne (zaczynające się od http://) lub relatywna ścieżka w stosunku do adresu https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-201X/, gdzie X zmienia się zgodnie z rokiem
district string
osiedle/osiedla którego ten projekt dotyczy
level string
próg budżetowy, w WBO funkcjonowały różne progi w zależności od roku
title string
tytuł projektu
budget int
koszt/budżet projektu w złotówkach
comments list[string]
komentarze UM do projektu w kolejnych rundach ewaluacji, oraz odpowiedzi lidera projektu
points list[{'latitude': float, 'longitude': float}}]
lista punktów geograficznych które zostały zgłoszone przy projekcie, projekcja WGS84, czyli SRID=4326
detailed_localization string
dokładniejszy słowny opis lokalizacji, często działki, albo precyzyjne wyjaśnienia
id int
nr projektu
description string
opis zgłoszonego projektu
description string
opis zgłoszonego projektu
region string
rejon projektu, tylko w 2016 roku

Głosy

W plikach *-WBO_lista_glosow_201X.csv.gz gdzie X=5,6 - odpowiednio 2015 i 2016 znajdują się kopie plików CSV z głosami oddanymi na WBO. Oryginalne pliki można znaleźć na tej podstronie Open Data.

Pliki te mają dość opisowe nagłówki tabel, dla przypomnienia:

  • Lp - numer głosu
  • Data - data głosu
  • Wiek - wiek
  • Płeć - płeć
  • Osiedle - osiedle (tylko 2015)
  • Kod_Pocztowy - kod pocztowy
  • Zrodlo - 'I' jesli głos oddany internetowo, 'P' jeśli papierowo
  • Prog_* - kolumny oznaczajace oddanie glosow w danym progu - różne warianty nazw dla roku 2015 i 2016

Fiszka danych

Data: Dec 3, 2016

Nazwa: Dane o projektach i głosach w WBO

Źródło: UM Wrocław, wroclaw.pl

Adres: http://iron.engine.kdm.wcss.pl:55580/datathon/wbo/

Pozostałe zbiory danych

Wrocławski Budżet Obywatelski - projekty i głosy

Dane o mobilności rowerowej dla Wrocławia

Dane o mobilności komunikacją zbiorową dla Wrocławia

Demografia Wrocławia 2014

Geoportal i Wrocław Open Data